مشاهده منو بار در ساعت های گارمین

۲۲ خرداد ۱۴۰۰
مشاهده منوی کنترل
منوی کنترل شامل گزینه هایی است از جمله: فعال کردن حالت <مزاحم نشوید> قفل کردن کلیدها و همچنین خاموش کردن دستگاه ، Save locaton و ... می باشد
توجه: میتوانید گزینه های دیگری را نیز به منوی میانبر اضافه یا کم کنید و یا چیدمان گزینه ها را تغییر دهید.
در منوی ساعت گزینه Controls میتوانید گزینه های بیشتری را اضافه کرد
.1 در هر صفحه ای که قرار دارید، دکمه ی LIGHT را نگه دارید
.2 برای چرخیدن میان گزینه ها از دکمه های UP یا DOWN استفاده کنیدگارمین،ساعت گارمین،نمایندگی گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین،ساعت های گارمین،ساعت های ورزشی گارمین،ساعت های هوشمند و ورزشی گارمین