مطالبی درباره ی تاثیرات تمرینی

۲۲ خرداد ۱۴۰۰
این قابلیت میزان تاثیرگذاری فعالیت را بر آمادگی جسمانی هوازی شما می سنجد. ارزیابی این تاثیر در طول کل فعالیت انجام می شود. با پیشرفت تمرین، میزان تاثیرگذاری تمرین نیز ارتقاء می یابد که نشانگر چگونگی تاثیر تمرین بر آمادگی جسمانی شما می باشد. تاثیرگذاری تمرین بر اساس اطلاعات کاربری وارد شده، ضربان قلب، مدت زمان و شدت فعالیت تعیین می شود. اثربخشی تمرینات هوازی با استفاده از ضریان قلب، نشان میدهد که فشار انباشتهی تمرینی تا چه میزان بر آمادگی جسمانی هوازی شما اثرگذار بوده و یا نشان میدهد که فشار فعلی تمرینی تا چه میزان بر حفظ و بهبود سطح آمادگی جسمانیتان موثر است. میزان EPOC انباشته شده در طول تمرین به شکل مقادیری نشان دادهمیشود که سطح آمادگی جسمانی و عادات ورزشی شما محسوب میشوند انجام تمرینات منظم و با فشار متوسط و یا بدنسازی با بازههای زمانی طولانیتر طولانیتر از 181 ثانیه) تاثیر مثبتی بر متابولیسم هوازی شما داشته و باعث میزان اثربخشی تمرینات هوازی را افزایش میدهد.
اثربخشی تمرینات غیرهوازی با استفاده از ضربان قلب و سرعت (یا توان) نشاندهندهی آن است که تمرینات با فشار سخت تا چه میزان بر افزایش تواناییهای شما تاثیرگذار هستند. بر اساس ناهوازی بودن EPOC و نوع فعالیتتان مقداری برای شما مشخص میشود. با تکرار تمرینات دورهای پر فشار که در مدت زمان 11 تا 121 ثانیه فشار سخت انجام میشوند، تاثیر بسیار مفیدی بر مهارتهای غیرهوازی شما دارد و میتواند میزان اثربخشی تمرینات غیر هوازی را افزایش دهد.
1) در طول اولین دفعات / 1 الی 5 / دانستن این نکته نیز حائز اهمیت است که رتبه های تاثیرگذاری تمرینی ( 1 تمرینی ممکن است به طور غیر عادی بالا باشند. در واقع دستگاه شما با انجام چندین فعالیت اقدام به فراگیری وضعیت و شرایط آمادگی بدنی شما می کند.

گارمین،نمایندگی گارمین،ساعت گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین،ساعت های ورزشی گارمین