پروفایل ورزشی HIIT در ساعت های گارمین

۲۶ خرداد ۱۴۰۰
ساعت های سری جدید گارمین مثل Venu 2، Venu 2s و Forerunner 55 دارای پروفایل مخصوص برای تمرینات HIIT هستند.
HIIT مخفف "High Intensity Interval Training" به معنای تمرینات پر شدت متناوبی است.در این نوع تمرینات فرد به صورت دوره ای  با حداکثر توان خود فعالیت سریع و انفجاری را انجام می دهد و بعد تمرین با شدت کمتر و یا استراحت انجام می شوند. برای مثال ۱ دقیقه دویدن با تمام سرعت و سپس ۲ دقیقه نرم دوی. یا نمونه ای دیگر از تمرینات اینتروال بالا رفتن از پله ها با تمام سرعت و سپس آهسته پایین آمدن.
 
HIIT فرمت های مختلفی داره از جمله TABATA، EMOMs، AMRAPS و ...
 
TABATA
سبک تاباتا توسط دکتر ایزومی تاباتا در ژاپن ایجاد شده است و به همین دلیل اسم سبک تاباتا است. در این نوع تمرین HIIT 20 ثانیه فعالیت و به دنبال آن 10 ثانیه استراحت برای تعداد دوره های مشخص اعمال میشود.
 
EMOMs
این سبک مخفف "Every Minute On the Minute" است. به این معنا که شما هر ست رو اول دقیقه آغاز میکنید و باقی دقیقه رو استراحت می کنید. به عنوان مثال اگر 20 تا دراز نشست 30 ثانیه زمان ببرد شما میتوانید 30 ثانیه استراحت کنید و از اول دقیقه بعد ست بعدی رو شروع کنید.
 
AMRAP
این سبک مخفف "As Many Reps/Rounds As Possible" است. به این معنا که شما در یک زمان مشخص باید هر تعدادی از ست رو که میتونید انجام بدین.
روی ساعت های گارمین مدل venu 2 و venu 2s یک سری برنامه های ورزشی HIIT تعریف شده است همچنین شما میتوانید برنامه های از پیش تعریف شده ی بیشتری را از اپلیکیشت GarminConnect دانلود کنید.