توضیحات در مورد رادارNEXRAD در ساعت های گارمین

۳۰ خرداد ۱۴۰۰
-این رادار از نسل جدید رادار ها میباشد.
-شبکه ای از 159 رادار آب و هوایی داپلر با وضوح بالا که توسط سرویس هواشناسی ملی اداره میشود.
-رادار NEXRAD شرایط جوی از قبیل بارش ، حرکت جوی یا باد را مورد بررسی قرار میدهد.
-داده های ارسالی را برداشت و پردازش می کند و در نهایت بر روی نقشه ی موزاییک شکل نمایش میدهد.
-این اطلاعات نشان می دهد که الگوهای بارش ، همراه با شدت و حرکت خاصی باشد.
-سیستم رادار در دو حالت اساسی عمل میکند که توسط اپراتور انتخاب میشود :
1-حالت slow_scanning یا clear-air که برای آنالیز شرایط جوی و نوسانات و تحرک آن ها استفاده میشود در زمانی که هوای محیط بدون فعالیت و صاف باشد.
2-حالت بارش که دارای اسکن سریع تر برای ردیابی هوای فعال، مانند رعد و برق، بارش باران و برف است
در مجموع NEXRAD تاکید بیشتری بر اتوماسیون ، از جمله استفاده از الگوریتم ها و اسکن های حجم خودکار دارد.
شرکت گارمین برای جلب رضایت مشتریان خود از جمله خلبانان و هوانوردان عزیز از رادار NEXRAD در سری ساعت های جدید گارمین نسل D2 استفاده کرده است.