تنظیمات سیستم در ساعت های گارمین

۰۹ تیر ۱۴۰۰
دکمه MENU را نگه دارید و گزینه Settings و سپس System را انتخاب کنید.
Language - زبان: تنظیم زبان نمایش اطلاعات
Time – زمان: تنظیمات زمان
Blacklight _نور پس زمینه
Sounds – صداها: تنظیم صداهای دستگاه، مانند صدای کلیدها، اخطارها و لرزش ها
Do Not Disturb : برای روشن/خاموش کردن حالت do not disturb میتوانید تعداد ساعات خواب متداول خود را در قسمت تنظیمات کاربری Garmin Connect وارد نمائید. با فعالکردن Sleep Time در قسمت تنظیمات خواب، هنگام خوابیدن، دستگاه به طور خودکار وارد حالت do not disturb میشود.
Controls Menu : امکان اضافه کردن، تغییر چیدمان و یا حذف کلیدهای میانبر بر روی منوی کنترل
Hot Keys : امکان تعیین کلیدهای میانبر دستگاه
Auto Lock : امکان قفل کردن کلیدهای دستگاه برای جلوگیری از تماسهای تصادفی با کلیدها. برای انجام این کار در فعالیتهای زمانبندی شده از گزینه ی During Activity استفاده کنید. در غیر از این حالت، از گزینه ی Watch Mode استفاده کنید.
Units – واحدها: تنظیم واحدهای اندازه گیری قابل استفاده در دستگاه
تنظیمات فرمت اصلی، مانند نمایش گام و سرعت در حین انجام فعالیت و روز شروع هفته، قالب :Format نمایش موقعیت جغرافیایی و انتخاب دادهها
Data Recording – ضبط اطلاعات: تنظیم نحوه ذخیره اطلاعات فعالیت ها. با استفاده از قابلیت ضبط هوشمند ( به صورت پیش فرض موجود است ) می توانید فعالیت ها را طولانی مدت ضبط کنید. با استفاده از
قابلیت ضبط Every Second می توانید جزئیات بیشتری را از فعالیت خود ضبط کنید اما ممکن است امکان ضبط کامل فعالیت های طولانی مدت را نداشته باشد.
USB Mode : هنگام اتصال دستگاه به کامپیوتر می توانید از حالت حافظه و یا حالت گارمین استفاده کنید.
Restore Defauls – بازگشت به تنظیمات کارخانه: امکان بازگردانی داده های کاربری و تنظیمات به مقادیر خالی اولیه
Software Update – بروزرسانی نرام افزار: استفاده از Wi-Fi برای بروزرسانی های نرم افزاری دستگاه
گارمین،ساعت گارمین،فروشگاه گارمین،ساعت گارمین،ساعت هوشمند گارمین،ساعت های ورزشی گارمین،ساعت های هوشمند و ورزشی گارمین