فرستادن داده های ضربان قلب برای دیگر دستگاه های گارمین

۱۷ تیر ۱۴۰۰
اطلاعات مربوط به ضربان قلب گرفته شده توسط دستگاه fenix 6X را میتوانید برای دیگر دستگاه های مرتبط با ساعت fenix به اشتراک بگذارید. برای نمونه میتوانید اطلاعات دریافت شده ضربان قلب را هنگام دوچرخه سواری برای دستگاه Edge بفرستید و یا در حین هر فعالیت دیگر آنها را برای دوربین اکشن VIRB ارسال کنید
توجه: انتشار اطلاعات برای دیگر دستگاه ها عمر باتری را کم میکند
1. از داخل ویجت ضربان قلب، گزینه MENU را فشار داده و نگه دارید
2. گزینه ی Options را انتخاب کنید
3. یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
  •  با انتخاب Broadcast Heart Rate در همین لحظه شروع به انتشار داده های ضربان قلب میکنید.
  •  با انتخاب Broadcast During Activity دستگاه در حین تمرینات زمانبندی شده اطلاعات را به طور خودکار به اشتراک میگذارد.
در این حالت دستگاه fenix 6X شروع به انتشار داده های ضربان قلب میکند و علامت قلب بر روی صفحه نمایش داده میشود.
توجه: در هنگام به اشتراکگذاری داده های ضربان قلب تنها ویجت ضربان قلب بر روی دستگاه نمایش داده می شود.
.4 دستگاه fenix 6X خود را با دیگر دستگاههای + Garmin ANT متصل کنید
توجه: نحوه ی اتصال و جفت شدن هر یک از دستگاه ها با یکدیگر متفاوت است. پس به راهنمای آن دستگاه ها مراجعه کنید
نکته: برای توقف به اشتراک گذاری داده های ضربان قلب میتوانید هر دکم های را که میخواهید زده و گزینه ی Yes را انتخاب کنید.

گارمین،نمایندگی گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین،گارمین ایران،ایران گارمین