مروری بر دکمه های ساعت گارمین

۲۲ تیر ۱۴۰۰
(1)
LIGHT
با فشردن این دکمه نور پس زمینه را روشن/خاموش کنید
با نگه داشتن این دکمه دستگاه روشن می شود
(2)
START
برای مشاهده لیست فعالیت ها و شروع یا پایان فعالیت
برای انتخاب یکی از گزینه ها از داخل منوها
(3)
BACK LAP
برای بازگشتن به صفحه قبل برای ذخیره کردن دور تمرینی استراحت یا تغییر
وضعیت های حین تمرین
(4)
DOWN
حرکت کردن بین ویجت ها منو ها
نگه داشتن دکمه جهت مشاهده ساعت در هر صفحه
(5)
UP MENU
حرکت کردن بین ویجت ها، منو ها
داشتن دکمه جهت مشاهده منو اصلی


نمایندگی گارمین،گارمین ایران،ایران گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین،فروش محصولات گارمین،وارد کننده انحصاری گارمین در ایران،وارد کننده محصولات گارمین در ایران،نمایندگی گارمین در ایران،نمایندگی محصولات شرکت گارمین،گارمین فیلتر نیست،گارمین کجاییه،