تنظیم زنگ اخطار در ساعت های گارمین

۰۲ مرداد ۱۴۰۰
تنظیم زنگ اخطار در ساعت های گارمین
.1 بر روی صفحه ی نمایش ساعت گزینه ی MENU را نگه دارید
.2 به مسیر روبه رو بروید : clock > alarm clock > add alarm
.3 گزینه Time را انتخاب کرده و زمانی را برای زنگ اخطار وارد نمائید
.4 با انتخاب Repeat میتوانید تکرار آلارمتان را تعیین کنید (اختیاری)
.5 گزینهی Sounds نوع صدای زنگ را میتوانید انتخاب کنید (اختیاری)
.6 با انتخاب Backlight > On نور پسزمینه همراه با آلارم روشن خواهد شد


گارمین،نمایندگی گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین،فروش محصولات گارمین