ساعت هوشمند جان یک آمریکایی را نجات داد!

۱۸ مرداد ۱۴۰۰
فرد آمریکایی در سرویس بهداشتی بیهوش می شود و به زمین میخورد در این حالت قابلیت Assistance ساعت هوشمند او ، و تیم اورژانس سریعا به سراغ فرد می آیند و جان او را نجات می دهد
حال در ادامه توضیح اجمالی راجع به این ویژگی در ساعت های هوشمند گارمین می پردازیم
اگر در سفر و یا فعالیت ورزشی هستید هر اتفاقی ممکن است که برای شما بیفتد ، فعال کردن این ویژگی کمک می کند تا به طور محرمانه پیامی با موقعیت مکانی واقعی شما به مخاطبین انتخاب شده شما ارسال می کند و پیدا کردن شما را برای کمک آسان می کند.

گارمین،نمایندگی گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین