گارمین ویژگی ردیابی بارداری را ارائه میدهد :

۱۹ مرداد ۱۴۰۰

_ گارمین ردیابی حاملگی را به عنوان یک فرمت برای ردیابی چرخه قاعدگی به منظورجامع ترین نگاه به سلامت یک زن با نظر به تناسب اندام به ساعت های خود اظافه کرده است .

_ گارمین ردیابی حاملگی را اعلام کرد ، و به مادرن آینده تصاویری از بارداری آنها در کنار سایر اطلاعات مربوط به سلامتی و فعایت آنها را ارائه میدهد .

_ کاربران گارمین  میتوانند از طریق برنامه گارمین کانکت و ساعت گارمین خودعلائم مربوط به بارداری را ثبت کنند و حرکات نوزاد را ردیابی کرده و یادآوری های قابل تنظیم ایجاد کنند،همچنین میتوانند نکات ورزشی و تغذیه و موارد دیگر را دریافت کنند .

_ردیابی بارداری که درگارمین برای زنان ایجاد شده است ،جدیدترین ویژگی نوآورانه  گارمین برای سلامت زنان پس از اعلام ردیابی چرخه قاعدگی در سال 2019 است .


ویژگی های کلیدی 

. در گارمین میتوانید معیار های تناسب اندام و عملکرد در دوران بارداری متغیر است و هشدار های ضربان قلب را تنظیم کنید ،میزان آب بدن را کنترل کنید و حتی وضعیت تمرین را به طور کامل متوقف کنید .

. در ساعت های گارمین میتوانید علائم و نکات تغذیه ای دریافت کنید .

. در ساعت های گارمین میتوانید یادآور های سفارشی ایجاد  کنید که مستقیما برای نوشیدن آب ،علائم ورود به سیستم ،انجام تمرینات دیگر مورد استفاده قرار میگیرد .

. در ساعت های گارمین  میتوانید از برنامه گارمین کانکت در قسمت pregnancy tracking بروید وبرای ثبت راحت و محرمانه این اطلاعات در ساعت گارمین خود استفاده کنید .


گارمین ،اخبارگارمین ،گارمین ایران ،گارمین جی پی اس،گارمین ساعت ،ساعت گارمین ،جی پی ای گارمین