بیشترین استفاده از عمر باتری در ساعت های گارمین چگونه است

۰۲ شهریور ۱۴۰۰
می توانید برای افزایش عمر باتری کارهای بسیاری انجام دهید
  •  نور پس زمینه را کم کنید یا
  •  زمان روشن ماندن صفحه را کاهش دهید.
  •  برای فعالیت خود از حالت UltraTrac GPS استفاده کنید.
  •  هنگامی که از امکانات ارتباطی استفاده نمی کنید، بلوتوث دستگاه را خاموش کنید.
  •  هنگام مکث فعالیت برای زمان طولانی، از امکان Resume Later استفاده کنید.
  • از یکی از قالب های نمایش صفحه Connect IQ استفاده کنید هر ثانیه نیاز به به روز رسانی نداشته باشد.
  •  برای مثال از قالب صفحه نمایش استفاده کنید که حالت دوم نداشته باشد.
  •  پیام های اخطار دریافتی از تلفن همراه را محدود کنید.
  •  انتشار داده های ضربان قلب را برای دیگر دستگاه های مرتبط متوقف کنید.
  •  سنسور اندازه گیر ضربان مچ دست را غیرفعال کنید.
توجه: سنسور ضربان قلب مچ دست برای محاسبه ی زمان شدت تمرین و میزان کالری سوزانده شده استفاده می شود.

گارمین،ساعت گارمین،نمایندگی گارمین