فعال کردن مکث خودکار Auto Pause در ساعت های گارمین

۱۴ شهریور ۱۴۰۰
با استفاده از قابلیت Auto Pause می توانید به طور خودکار با توقف فعالیت تایمر را نیز متوقف کنید. در شرایطی که در فعالیت خود از چراغ های توقف استفاده می کنید و یا دیگر نقاطی مشخصی که بایستی در آنجا فعالیت خود را متوقف کنید این قابلیت می تواند بسیار مفید واقع شود.
توجه: هنگامی که تایمر در حالت مکث یا توقف باشد تاریخچه نیز کار خود را متوقف می کند.
.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Settings و سپس Activites & Apps را انتخاب کنید
.3 فعالیت مورد نظر را انتخاب کنید
توجه: این گزینه برای تمامی فعالیتها فعال نیست
.4 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید
.5 گزینهی Auto Pause را انتخاب کنید
.6 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
  •  برای آنکه همزمان با توقف حرکت تایمر نیز مکث شود. گزینه When Stopped را انتخاب کنید.
  •  برای آنکه با کم شدن تعداد گام ها یا سرعت از حدی معین، تایمر نیز متوقف شود، گزینه Custom را انتخاب نمائید
  • گارمین ، نمایندگی گارمین ، فروشگاه گارمین ، نمایندگی محصولات گارمین ، نمایندگی فروش محصولات گارمین ، گارمین ایران ، گارمین واچ ، گارمین کالا ، فروشگاه گارمین جی پی اس کالا ، ساعت گارمین ، ساعت هوشمند گارمین ، ساعت ورزشی گارمین ، ساعت مالتی اسپرت گارمین ، ساعت جی پی اس دار گارمین