ایجاد اخطارهای طلوع و غروب آفتاب در ساعت های گارمین

۱۵ شهریور ۱۴۰۰
شما می توانید زمان سنجی برای طلوع و غروب آفتاب تنظیم کنید تا چند دقیقه و یا چند ساعت پیش از طلوع یا غروب آفتاب آلارم شروع به زنگ زدن نماید
.1 بر روی صفحه ی نمایش ساعت گزینه ی MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Clock > Alerts را انتخاب کنید
.3 یک گزینه را انتخاب نمائید :
  •  انتخاب Til Sunset > Status > On
  •  انتخاب Til Sunrise > Status > On
.4 گزینه Time را انتخاب کرده و زمان را وارد نمائید

منطبق کردن زمان با GPS

هر زمان که دستگاه را روشن کنید و به ماهواره وصل شوید، دستگاه به طور خودکار موقعیت جغرافیایی، ساعت به وقت محلی شما را تشخیص میدهد. همچنین به صورت دستی زمان را با GPS تنظیم کنید
.1 بر روی صفحه ی نمایش ساعت گزینه ی MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Clock > Sync with GPS را انتخاب کنید
.3 کمی صبر کنید تا دستگاه ماهواره را پیدا کند


گارمین،نمایندگی گارمین،ساعت گارمین،فروشگاه گارمین،گارمین در ایران