یکی از سوالات متداول در ساعت های گارمین این هست که شمارش گامها به نظر دقیق نمی آید

۱۶ شهریور ۱۴۰۰
شمارش گامها به نظر دقیق نمی آیند
در صورتی که شمارش گامها دقیق نیستند میتوانید کارهای زیر را انجام دهید :
  •  دستگاه را بر مچ دست دیگر خود ببندید.
  •  اگر در حال حل دادن کالسکه یا ماشین چمن زنی هستید دستگاه را در جیب خود بگذارید.
  •  هنگامی که فعالیت شدیدی با دست و بازوهای خود دارید دستگاه را در جیب تان بگذارید.
توجه: ممکن است دستگاه بعضی حرکات را تکرار شونده تشخیص داده باشند مانند ظرف شستن، تا زدن لباسها، دست زدن و غیره.

شمارش گامها بر روی دستگاه و حساب کاربری Garmin Connect با یکدیگر منطبق نیست

هنگامی که دستگاه را به حساب کابری Garmin Connect مرتبط کنید، شمارش گامها نیز بروزرسانی میشوند.
1. یک گزینه را انتخاب کنید :
  •  شمارش گامهای خود را با برنامه ی Garmin Connect منطبق کنید.
  •  شمارش گامهای خود را با برنامه ی Garmin Connect Mobile منطبق کنید
2. کمی صبر کنید تا دستگاه دادهها را با هم انطباق دهد.این عملیات ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.
توجه: راهاندازی مجدد برنامه Garmin Connect Mobile و یا برنامهی Garmin Connect دادههای مربوط به تعداد گامها را با هم منطبق نمیکند

شمارش تعداد طبقات به نظر دقیق نمیرسد

دستگاه شما از یک فشارسنج داخلی بهره میبرد که میتواند میزان تغییرات ارتفاع را هنگام بالا رفتن از سطوح و طبقات ثبت کند. ارتفاع هر طبقه معادل 3 متر در نظر گرفته میشود.
  •  هنگام بالا رفتن از طبقات، از گرفتن دستگیره ها یا پریدن از روی پله ها خودداری کنید
گارمین،ساعت گارمین،نمایندگی گارمین،محصولات گارمین،فروشگاه گارمین،فروشگاه محصولات گارمین