استفاده از قابلیت Group Track در ساعت های گارمین

۲۱ شهریور ۱۴۰۰
پیش از استفاده از این قابلیت بایستی یک حساب کاربری گارمین، یک تلفن همراه سازگار با دستگاه و نیز برنامه Garmin Connect Mobile داشته باشید.
این دستورالعمل تنها برای اجرا بر روی دستگاه fenix 5X کاربرد دارد. در صورتی که دستگاههای دیگری نیز در اختیار دارید میتوانید آنها را بر روی نقشه مشاهده کنید. اما تمامی دستگاههای دیگر ممکن است قادر نباشند افراد استفاده کننده از GroupTrack را بر روی نقشه نشان دهند.
.1 به محیط باز بروید و دستگاه fenix 5X را روشن نمائید
.2 تلفن همراه هوشمند خود را با دستگاه مرتبط کنید
.3 بر روی دستگاه Fenix 6X دکمه ی MENU را نگه داشته به مسیر Settings > GroupTrack > Show on Map بروید تا بتوانید تمامی افراد مرتبط در گروه را بر روی نقشه ببینید
.4 وارد برنامه Garmin Connect Mobile شده و درمنوی تنظیمات گزینه ی LiveTrack > Show on Map را انتخاب کنید
.5 در صورتی که از بیش از یک دستگاه استفاده میکنید یکی از آنها را برای ایجاد GroupTrack انتخاب
نمائید
.6 به این مسیر Visible to > All Connections
.7 گزینه ی Start LiveTrack را انتخاب نمائید
8. یکی از فعالیتها را در دستگاه fenix 5X انتخاب کرده و آن را آغاز کنید
.9 در صفحه ی نقشه جابجا شوید تا دیگر دستگاههای مرتبط را نیز ببینید
نکته: میتوانید با قرار گرفتن بر روی نقشه، گزینهی MENU را نگه دارید و دیگر دستگاههای اطراف را انتخاب کنید تا اطلاعاتی مانند فاصله، مسیر، تعداد قدم و سرعت آنها را ببینید.
نکاتی در مورد GroupTrack Sessions
با استفاده از این قابلیت و به کمک LiveTrack میتوانید مسقیما در جریان فعالیت دیگر دستگاهها و افراد مرتبط با گروه ایجادشده باشید. تمامی اعضاء این گروه بایستی از طریق حساب کاربری Garmin Connect به شما متصل شده باشد.
  •  دستگاه fenix را با استفاده از بلوتوث به تلفن همراه هوشمندتان متصل نمائید
  •  مطمئن شوید که اعضاء دیگر گروه نیز بع تلفن همراهشان متصل هستند و LiveTrack را از برنامه Garmin Connect Mobile اجرا کرده اند
  •  مطمئن شوید که تمامی اعضاء در درون محدوده ی 16 کیلومتری شما قرار داشته باشند.
  •  در حین اجرای GroupTrack نقشه را جابجا کرده تا دیگر افراد گروه را مشاهده کنید

گارمین،فروشگاه گارمین،نمایندگی گارمین،محصولات گارمین،ساعت های ورزشی گارمین،گارمین ایران