مسیریابی به یک نقطه ی شناخته شده در ساعت های گارمین

۲۲ شهریور ۱۴۰۰
در صورتی که داده های نصب شده بر روی دستگاه امکان نقاط شناخته شده را نیز داشته باشد میتوانید آنها را انتخاب کرده و مسیریابی کنید
از روی صفحه ی نمایش ساعت گزینه ی start را انتخاب نمائید
.2 یکی از فعالیتها را انتخاب کنید
.3 گزینه ی MENU نگه دارید
.4 به مسیر Navigation > Points of Interest رفته و یکی از دسته بندی ها را انتخاب نمائید در این حالت لیستی از نقاط دلخواه نزدیک به شما نمایش داده میشود
.5 در صورت نیاز یکی از گزینه های زیر انتخاب کنید
  •  برای جستجو کردن حوالی یک نقطه ی متفاوت، گزینه ی Search Near را انتخاب کنید
  •  برای جستجو در یک نقطه ی دلخواه بر اساس نام خود گزینهی Spell Search را زده و سپس Search Near را انتخاب نمائید و پس از آن موقعیت دلخواه را انتخاب کنید
.6 یکی از مکانهای نمایش داده شده را انتخاب کنید
.7 گزینه ی Go را انتخاب کنید
.8 با انتخاب start شروع به مسیریابی کنید


گارمین،نمایندگی گارمین،محصولات گارمین،فروشگاه گارمین،ساعت های گارمین