تغییرات ضربان قلب و سطح استرس با استفاده از ساعت های گارمین

۰۳ مهر ۱۴۰۰
بدست آوردن سطح استرس حاصل یک تست سه دقیقه ای در شرایط ساکن و بی حرکت است. در این حالت دستگاه fenix میزان تغییرات ضربان قلب شما را تحلیل میکند میزان کلی استرس را اندازه گیری کند.
تمرین، خواب، تغذیه و استرس زندگی روزمره همگی میتوانند بر عملکرد دونده تاثیر داشته باشند. استرس با مقدار 1 تا 111 معین میشود که 1 نشاندهنده ی استرس بسیار پایین و 111 نشان دهنده ی استرس بسیار زیاد است. دانستن میزان استرس به شما کمک می کند که بدانید آیا آماده ی ادامه دادن به یک تمرین سخت هستید و یا نیاز به تمارین آرامش دارید.

دیدن میزان تغییرات قلب و میزان استرس
برای استفاده از این قابلیت نیاز به تنکردن یک سنسور ضربان قلب گارمین دارید. پیش از آنکه بتوانید میزان تغییرات ضربان قلب  HRV  و سطح استرس خود را بدانید سنسور را پوشیده و با آن را با دستگاه مرتبط کنید. اگر ساعت fenix 5X که خریداری کرده اید در بسته ی خود این سنسور را داشته باشد از پیش با دستگاه مرتبط شده است.

نکته: پیشنهاد گارمین آن است که میزان استرس خود را روزانه در زمان های مشخص و در شرایط نسبتا یکسان اندازه گیری کنید.
.1 در صورت نیاز به این آدرس رفته و برنامه ی سنجش استرس را به لیست دیگر برنامه ها اضافه کنید:
start>Add > HRV Stress
.2 با انتخاب Yes این برنامه را به لیست برنامه های مورد علاقه اضافه کنید
.3 از روی صفحه ی ساعت، به مسیر زیر بروید :
start > HRV Stress > start
.4 بی حرکت بمانید و به مدت 3 دقیقه استراحت کنید


گارمین،فروشگاه گارمین،ساعت گارمین،جی پی اس گارمین،نمایندگی گارمین،سطح ضربان قلب،سطح استرس،گارمین سلامتی