گارمین رتبه اول در بهترین ساعت های هوشمند جهان

۰۶ مهر ۱۴۰۰

طبق آمارگیری هرساله سایت techradar باز هم گارمین درسال 2021 در بین 10 ساعت برترجی پی اسی جهان رتبه 1 را کسب کرد 
مشاهده کنید :
https://www.techradar.com/best/running-watches
و همچنین به گزارش سایت the trend sportter در آمارگیری سال 2021 گارمین در بین 15 ساعت برتر ورزشی رتبه 1 را از آن خود کرد .
مشاهده کنید :
https://www.thetrendspotter.net/best-sports-watches/


گارمین،فروشگاه گارمین،نمایندگی گارمین،ساعت گارمین،ساعت هوشمند گارمین ،