معرفی ویجت ها در ساعت گارمین

۲۵ مهر ۱۴۰۰
دستگاه شما به طور پیش فرض دارای ویجت هایی است که می توانند اطلاعات را در یک چشم به هم زدن نمایش دهند. برخی ویجت ها نیز نیازمند اتصال بلوتوث به یک تلفن همراه سازگار با آن می باشند.
برخی از ویجتها به طور پیش فرض نمایش داده نمیشوند، میتوانید به طور دستی آنها را کنار دیگر ویجت ها جای دهید.
پیام ها: بسته به تنظیمات پیام های اخطار دهنده روی تلفن همراه، شما را از رسیدن تماس ها و پیغام ها مطلع می کنند.
تقویم: قرار ملاقات های در پیش رو که بر روی تلفن همراه شما تنظیم شده است را نشان می دهد
کنترل موزیک: امکان کنترل پخش موزیک های روی تلفن همراه هوشمند
وضعیت هوا: امکان نمایش دمای فعلی و پیش بینی وضعیت هوا
My Day : نمایش خلاصهای پویا از اطلاعات فعالیتهای ورزشی روزانهی شما. این دادهها شامل آخرین تمرین ذخیره شده، زمان فشار تمرین، تعداد طبقات جایجا شده، تعداد گامها، میزان کالری سوزاندهشده و غیره است.
گامها: شمارش تعداد گامهای روزانه و مسافت طی شده
زمان فشار تمرینی: کنترل زمان سپری شده برای فشار تمرین متوسط تا سنگین. کنترل هدف هفتگی فشار تمرینی و میزان پیشرفت نسبت به هدف تعیین شده
ضربان قلب: نمایش ضربان قلب در لحظه، بر حسب تعداد ضربان بر دقیقه ( bpm )، پایینترین ضربان قلب استراحت روزانه (RHR ) و نمودار ضربان قلب
بازدهی تمرین: نمایش وضعیت فعلی تمرین، فشار تمرین، میزان . VO2 max ، برآوردها، زمان بازتوانی، تخیمنهای FTP ، آستانهی لاکتیکی شدن و زمانهای پیشبینی شده تمرین.
آخرین تمرین: نمایش خلاصهای از آخرین تمرین ذخیره شده و مجموع مسافت طی شده در طول هفته.
ABC : نمایش ترکیبی از اطلاعات ارتفاعسنج، فشارسنج و قطب نما
اطلاعات سنسور: نمایش اطلاعات سنسور های داخلی و یا سنسور + ANT که به دستگاه متصل می باشد
کنترل دوربین VIRB : دسترسی به کنترلهای دوربین VIRB در صورتی که با دستگاه مرتبط شده باشد.
آخرین فعالیت: خلاصهای از آخرین فعالیت انجام شده، مانند آخرین دور دویدن و یا آخرین شنا.
میزان کالری: نمایش اطلاعات کالری در همان روز
گلف: نمایش اطلاعات بازی گلف برای دور آخر بازی
طبقات جابجا شده: پیگیری طبقات جابجاشده و میزان پیشرفت برای رسیدن به هدف تمرینی
پیدا کردن سگتان: نمایش موقعیت سگ خانگی شما، بایستی از یک دستگاه ردیاب سگ استفاده کنید که با دستگاه سازگار باشد و به آن متصل شده باشد
گارمین،نمایندگی گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین