افزایش دقت در gpsها

۱۶ تیر ۱۳۹۳
Gpsهای دستی به طور معمول دارای دقت قابل قبولی هستند. دقت اغلب گیرندها در محدوده بین ۳ تا ۱۰ متر قرار دارد. به این معنا که موقعیت شما را با حداکثر ۳ تا ۱۰ متر خطا مشخص می کنند.
دقت ۳ تا ۱۰ متر برای فعالیت های کوه نوردی و طبیعت گردی دقت مناسب و قابل قبولی است. با این دقت مسیر را به خوبی می توان مشخص کرد و یا از مسیر تعیین شده عبور کرد. بعد از روشن کردنgps و برقراری ارتباط گیرنده میزان خطا را بر روی صفحه نمایشگر نشان می دهد.
از لحاظ تئوری هرچقدر سیگنال های ارسالی بیشتری توسط جی پی اس دریافت شود؛ دقت جی پی اس بالاتر خواهد رفت. به این ترتیب جی پی اس برای افزایش دقت لازم است در شرایطی قرار بگیرد که بهترین دید به ماهواره ها را داشته باشد. به این معنی که فضای بالای سر جی پی اس بهتر است حتی الامکان خالی بوده و توسط شاخ و برگ درختان و یا احیانا یک کوه یا دیواره های دره پوشانده نشود. موقعیت ماهواه ها در فضا در هر لحظه کاملا مشخص نیست و تقریبا در هر جایی از آسمان ممکن است قرار گرفته باشند لذا باید سعی شود دید جی پی اس به تمام آسمان باز باشد.
برای تشخیص اینکه گیرنده شما در لحظه با چند ماهواره ارتباط برقرار کرده است می توانید از بخش منوها وارد گزینه ماهواره ها(Satellite) شوید. با کلیک بر روی این گزینه وارد بخش زیر می شوید: در این بخش هرچه تعداد میله های توپر بیشتر باشد نشان دهنده تعداد بیشتری ماهواره در تماس است. مانند تصویر زیر: قرار دادن جی پی اس در جیب و یا حتی انداختن آن در گردن درصدی از سیگنال ها را از بین می برد پس بهتر است در شرایطی که نیاز به حداکثر دقت دارید جی پی اس را در فضای دیگر مثلا بالای کوله به نحوی ثابت کنید. البته در شرایط نرمال نیازی به این کار نیست و جی پی اس حتی در جیب و گردن هم وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد.