نمایش حرکات انجام شده در فعالیت اسکی در ساعت های گارمین

۲۸ مهر ۱۴۰۰
دستگاه شما با استفاده از قابلیت ثبت خودکار حرکات میتواند جزئیات تمام حرکات تان را در فعالیت های اسکی و یا تخت اسکی ثبت کند. هنگامی که در یک سراشیبی در حال اسکی سواری و یا تخت اسکی باشید، این قابلیت به طور از پیش تعیین شده فعال میشود و به طور خودکار تمامی حرکات اسکی سواری شما را در لحظه ثبت میکند. با پایان سراشیبی که حرکتتان متوقف میشود و در صندلی بالابر قرار میگیرید، تایمر دستگاه نیز به طور خودکار متوقف میشود. تایمر در کل مسیر حرکت با صندلی بالابر در حالت مکث باقی میماند. در صورتی دوباره در سراشیبی قرار بگیرید و شروع به حرکت کنید، تایمر دستگاه نیز مجدد ا شروع به کار میکند. جزئیات حرکات خود را هم در حالت توقف تایمرو هم در حین حرکت میتوانید بر روی دستگاه مشاهده کنید.
.1 اسکی سواری یا تخته اسکی را شروع کنید
.2 دکمه ی MENU نگه دارید
.3 گزینه ی View Runs را انتخاب کنید.
.4 با استفاده از دکمه های UP و DOWN میتوانید جزئیات مربوط به آخرین حرکات خود، حرکات فعلی و در لحظه و نیز مجموع حرکات را مشاهده کنید.
در صفحه های نمایش داده شده، اطلاعاتی از جمله زمان، مسافت طی شده، حداکثر سرعت، سرعت متوسط و مجموع ارتفاع کم شده در دسترس شما قرار میگیرد.


گارمین،نمانیدگی گارمین،محصولات گارمین،فروشگاه گارمین،نمایندگی رسمی گارمین در ایران،قیمت گارمین،ساعت گارمین،گارمین ساعت،سایت گارمین،بهترین مدل ساعت گارمین،بهترین مدل گارمین،ارزانترین مدل گارمین