ساعت های جی پی اس دار گارمین یا کامپیوترهای ورزشی

۲۱ تیر ۱۳۹۳
بعداز مغز قلب مهمترین عضو بدن است که باید همیشه تحت کنترل باشد . زمانیکه ضربان آن از حد نرمال بالاتر میرود فشاروارده به آن احتمال آسیب دیدن قلب را ممکن میسازد .
ساعت های گارمین یا بهتر بگوییم کامپیوترهای ورزشی این امکان را به ما میدهندکه هنگام ورزش حساس ترین عضو بدن خودرا کنترل کنیم و بدانیم که بدن ما در ورزش چه واکنشی نسبت به سوخت کالری ,ضربان قلب, گردش خون و... نشان میدهد .
گارمین مانند مربی ورزشی است که راهنمای ورزشی ماست . معمولاافراد با یک دوست که آنها را همراهی و حمایت کند خیلی بهتر و با انگیزه بیشتری ورزش میکنند .