ورزش های سالنی با گارمین

۰۹ آبان ۱۴۰۰
برای ورزش های داخل سالن و محیط های سرپوشیده به خوبی میتوان از ساعت ورزشی و هوشمند گارمین استفاده کرد.
هنگام راه رفتن و یا دویدن در محیط های سرپوشیده که GPS خاموش است، مقادیری مانند سرعت مسافت و تعداد گام ها با استفاده از شتاب سنج درون دستگاه محاسبه میشود.
این شتاب سنج به طور خودکار تنظیم و کالیبره میشود.
دقت مقادیر ثبت شده توسط شتاب سنج مانند سرعت، مسافت و گام ها پس از آن که چند قدم در محیط بیرون سالن و با GPS روشن بردارید به طور خودکار بهبود مییابد.
نکته: در صورتی که دستگیره های دستگاه تردمیل را گرفته باشید دقت دستگاه کاهش مییابد.
برای ثبت دقیق سرعت، تعداد گام، مسافت میتوانید از یک سنسور مخصوص پا یا pod foot استفاده کنید.
در صورتی که با GPS خاموش مشغول دوچرخه سواری یا موتورسواری هستید، داده های مربوط به سرعت و مسافت را در اختیار نخواهید داشت.
برای این داده ها می توانید سنسورهای جداگانه تهیه کنید که اطلاعات مربوط به سرعت و مسافت را برای دستگاه ارسال کند.
مانند سنسور سرعت و گام شمار


گارمین،نمایندگی گارمین ، محصولات گارمین ، فروشگاه گارمین ، ساعت های ورزشی گارمین ، ساعت هوشمند گارمین