تغییر چیدمان و ترتیب قرارگیری فعالیت ها در لیست برنامه هادر ساعت های گارمین

۱۲ آبان ۱۴۰۰
تغییر چیدمان و ترتیب قرارگیری فعالیت ها در لیست برنامه ها در ساعت های گارمین :

 
1- دکمه MENU را نگه دارید.
2-گزینه Settings و سپس Apps & Activities را انتخاب کنید.
3- فعالیت مورد نظر را انتخاب کنید.
4- گزینه ی Reorder را انتخاب کنید.
5- گزینه ی UP یا DOWN را انتخاب کرده و موقعیت فعالیت را در لیست برنامه ها تغییر دهید.

 

گارمین،گارمین یران،گارمین شرکت،شزکت گارمین،اخبار گارمین،سایت گارمین،شرکت گارمین،گارمین اورجینال،ساعت ورزشی گارمین،اخبار گارمین،گارمین،ایران گارمین،گارمین در تهران،اپل واچ،ساعت هوشمند،ساعت ورزشی،گارمین ارزان،گارمین،فنیکس،قیمت فنیکس،قیمت ونو،قیمت اینستینکت،قیمت ساعت ورزشی گارمین،'،ساعت گارمین،ساعتگارمین،گارمین در ایران،کازمین،کارمین،گازمین،گارمین،گامین اخبار،اخبار گارمین،سایت گاریمن،shdj 'hvldk,سایت گارمین،قیمت گارمین،ساعت گارمین،ساعت ورزشی گارمین،ساعت ورزشی و هوشمند گارمین،گارمین ارزان،قیمت فنیکس،قیمت ونو،قیمت ویو اکتیو،قیمت ساعت گارمین،قیمت ساعت گارمین،ساعت لوکس،ساعت برند گارمین،گارمین اورجینالhvldk.saat garmin,garmin,garminiranگارمین