مراقبت از سنسور ضربان قلب

۱۶ آبان ۱۴۰۰
 توجه برجا ماندن عرق و ذرات شوری بر روی بند و سنسور، قابلیت دستگاه گارمین را برای سنجش ضربان قلب و گزارش داده های صحیح کاهش میدهد.
  •  پس از هربار استفاده سنسور ضربان قلب را آب بشوئید.
  •  پس از هفت بار استفاده از سنسور در شرایط معمولی و یا پس از هر بار شنا، آن را با دست و به کمک مقداری مایع شوینده مانند مایع ظرفشویی بشوئید.

توجه: استفاده ی بیش از حد از مایع شوینده ممکن است به سنسور ساعت های گارمین آسیب برساند.
  •  سنسور ضربان قلب را به هیچ وجه درون ماشین لباسشویی و یا دستگاه خشک کننده قرار ندهید.
  •  برای خشک کردن دستگاه میتوانید آن را آویزان کرده و یا بر روی یک سطح تخت قرار دهید.

 

برای مشاهده ساعت های گارمین کلیک کنید .

 

 

'hvldk,garmin,جی_پی_اس_گارمین،خرید_ساعت_گارمین،ساعت_جی_پی_اس_دار،گارمین_ایران،خرید_جی_پی_ای_گارمین،دستگاهgpsدستی،ساعت_هوشمند_گارمین،ساعت_ورزشی_گارمین،ساعت_گارمین_گارمین_دفترچه_راهنما_فارسی_گارمین
،اطلس_ره_نگار_آریا،ساعتgpsدار،نقشه_ارمنستان،گارمین_ساعت،ساعت_گارمینinstinct،ساعت_گارمینfenix،ساعت_گارمینd2delta،ساعت_گارمینfenix5x،خرید گارمین-ساعتgarmin،نمایندگی_ساعت_گارمین_بند_ساعت_گارمین_اخبار_گارمین،سایت_گارمین،جدیدترین_ساعت_گارمین،