شرایط عملکردی تمرین

۲۰ آبان ۱۴۰۰
پس از اتمام دویدن یا دوچرخه سواری، قابلیت شرایط عملکرد تمرین گامها، ضربان قلب و میزان تغییرات ضربان قلب شما را تحلیل میکند تا بتواند وضعیت فعلی و در لحظه ی آمادگی و توانایی شما را با متوسط آمادگی جسمانی تان بسنجد. شرایط عملکرد تمرین دارای محدودهای از 21 - تا 21 + است. پس از 6 تا 2 دقیقه ی اول پس از تمرین دستگاه امیتاز این عملکرد را برای شما نشان میدهد. برای مثال امتیاز 5+ بمعنای آن است که شما استراحت کرده و سرحال هستید و میتوانید برای یک دور دویدن یا رکابزنی آماده باشید. میتوانید این معیار را هم کنار سایر بسترهای اطلاعاتی قرار دهید تا تواناییتان را در تمامی طول فعالیت مورد سنجش قرار دهید. شرایط عملکرد تمرینی همچنین میتواند به عنوان شاخصی برای تعیین میزان خستگی نیز باشد؛ بویژه در پایان یک فعالیت طولانی دویدن یا رکابزنی.

توجه: دستگاه برای ارائه تخمین دقیق نیاز دارد تا کمی فعالیت خود را با ثبت دقیق . VO2 max ادامه دهید تا نحوه ی دویدن و رکاب زدن شما را فراگیرد.

مشاهده ی شرایط عملکرد تمرین
برای فعال کردن این قابلیت نیاز به استفاده از سنسور نبض مچ دست و یا یک سنسور ضربان قلب سازگار با دستگاه دارید. در صورتی که از سنسور سنجش ضربان قلب از روی سینه استفاده میکنید ، بایستی آن را به تن که خریداری کردهاید در بسته ی خود این تجهیزات را fenix 5X کرده و به دستگاه متصل کنید. اگر ساعت داشته باشد از پیش با دستگاه مرتبط شده اند. دستگاه، شرایط عملکرد تمرینی شما را بر اساس ضربان قلب و داده های مربوط به توان تحلیل میکند.
 1. گزینه ی Perform. Cond را به یکی از صفحه های نمایش اطلاعات اضافه کنید
2. شروع به دویدن یا رکاب زدن کنید پس از 6 تا 21 دقیقه شرایط عملکرد تمرینی شما نمایش داده میشود
3. صفحه ی نمایش اطلاعات را جابجا کنید تا این مقادیر را در تمامی طول تمرین خود ملاحظه کنید.

شرکت گارمین 
ساعت گارمین 
قیمت  گارمین 
قیمت  ساعت های گارمین 
خرید  ساعت‌  گارمین 
نمایندگی  گا مین 
نمایندگی  محصولات  گارمین 
نمایندگی ساعت  گارمین  
جی پی اس گارمین 
فروش چی پی اس گارمین 
خرید ساعت فنیکس ۶
تعمیرات  گارمین 
خدمات گارمین 
گارانتی گارمین 
فروش ساعت  ۶x
خرید اقساطی  گارمین
خدمات گارمین 
نمایندگی  چی پی اس های دستی گارمین 
خدمات طلایی  گارمین 
گارانتی طلایی  گارمین 
قیمت  فنیکس 
قیمت ۶۴s
فروش etrex10
خرید etrex 
خرید map  گارمین
خرید محصولات گارمین