مشاهده تاریخچه در ساعت های گارمین

۲۸ آبان ۱۴۰۰

منو > سابقه > فعالیت ها را انتخاب کنید.


یا برای مشاهده فعالیت های ذخیره شده خود را انتخاب کنید.


یک فعالیت را انتخاب کنید.
 


برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت، جزئیات را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک دور و مشاهده اطلاعات اضافی درباره هر دور، Laps را انتخاب کنید.

زمان در منطقه را انتخاب کنید تا زمان خود را در هر منطقه ضربان قلب مشاهده کنید.

حذف را انتخاب کنید تا فعالیت انتخاب شده حذف شود.

 


گارمین_در_ایران/قیمت_گارمین/شرکت_گارمین/ساعت_گارمین/قیمت_گارمین/قیمت_ساعت_های_گارمین/خرید_ساعت_گارمین/نمایندگی_گارمین/نمایندگی_گارمین/نمایندگی_محصولات_گارمین/جی_پی_اس_گارمین/فروش_جی_پی_اس_گارمین/خرید_ساعت_فنیکس_6/تعمیرات_گارمین/خدمات_گارمین/گارانتی_گارمین/فروش_ساعت6X/خرید_اقساطی_گارمین/خدمات_گارمین/نمایندگی_جیپی_اس_های_دستی_گارمین/خدمات_طلایی_گارمین/گارانتی_طلایی_گارمین/گارانتی_اطلس_ره_نگار_آریا/قیمت_فنیکس/قیمت64SX/فروش_اترکس_10/خریدetrex/خرید_map/گارمین/خرید_محصولات_گارمین/بلک_فرایدی/