نکاتی در مورد اطلاعات نامنظم دریافت شده از ضربان قلب در ساعت های گارمین

۰۱ آذر ۱۴۰۰
اگر اطلاعات ضربان قلب به صورت قطع و وصل، نامنظم باشد و یا نمایش داده نشود، میتوانید نکات زیر را بررسی کنید:
  •  پیش از بدست کردن دستگاه، مچ و بازوی خود را تمیز کنید.
  •  هر گونه کرم پوست، مرطوب کننده و اسپری دفع حشرات را از محلی که دستگاه قرار میگیرد پاک کنید.
  •  از مخدوش شدن یا ضریه خوردن سنسور ضربان قلب بر پشت دستگاه جلوگیری کنید.
  •  دستگاه را به دست کنید، به صوریکه بالاتر از استخوان مچ دست قرار گیرد. دستگاه بایستی محکم اما راحت بسته شده باشد
  •  پیش از روع فعالیت کمی صبر کنید تا علامت قلب به حالت ثابت درآید.
  •  پیش از شروع فعالیت به مدت 5 تا 11 دقیقه گرم کنید و ضربان نمایش دادهشده را بررسی کنید.
توجه: برای فعالیت در شرایط سرد، از قبل در یک محیط سالنی گرم کنید
  •  پس از اتمام هر بار فعالیت، دستگاه را با آب تازه بشوئید
  •  در حین فعالیت، از بند سیلیکونی استفاده کنید.

گارمین_در_ایران/قیمت_گارمین/شرکت_گارمین/ساعت_گارمین/قیمت_گارمین/قیمت_ساعت_های_گارمین/خرید_ساعت_گارمین/نمایندگی_گارمین/نمایندگی_گارمین/نمایندگی_محصولات_گارمین/جی_پی_اس_گارمین/فروش_جی_پی_اس_گارمین/خرید_ساعت_فنیکس_6/تعمیرات_گارمین/خدمات_گارمین/گارانتی_گارمین/فروش_ساعت6X/خرید_اقساطی_گارمین/خدمات_گارمین/نمایندگی_جیپی_اس_های_دستی_گارمین/خدمات_طلایی_گارمین/گارانتی_طلایی_گارمین/گارانتی_اطلس_ره_نگار_آریا/قیمت_فنیکس/قیمت64SX/فروش_اترکس_10/خریدetrex/خرید_map/گارمین/خرید_محصولات_گارمین/بلک_فرایدی/