تنظیمات نور پس زمینه در ساعت های گارمین

۰۶ آذر ۱۴۰۰
.منو را نگه دارید
.تنظیمات > سیستم > نور پس زمینه را انتخاب کنید
.کلیدها را برای روشن کردن نور پس زمینه فشار دهید
Alerts را انتخاب کنید تا نور پس زمینه برای هشدارها روشن شود
برای روشن کردن نور پس‌ زمینه با بالا بردن و چرخاندن بازو و نگاه کردن به ساعت صفحه روشن میشود
برای تنظیم مدت زمان قبل از خاموش شدن نور پس زمینه، Timeout 
برای تنظیم سطح روشنایی نور پس زمینه، Brightness 

 

گارمین_در_ایران/قیمت_گارمین/شرکت_گارمین/ساعت_گارمین/قیمت_گارمین/قیمت_ساعت_های_گارمین/خرید_ساعت_گارمین/نمایندگی_گارمین/نمایندگی_گارمین/نمایندگی_محصولات_گارمین/جی_پی_اس_گارمین/فروش_جی_پی_اس_گارمین/خرید_ساعت_فنیکس_6/تعمیرات_گارمین/خدمات_گارمین/گارانتی_گارمین/فروش_ساعت6X/خرید_اقساطی_گارمین/خدمات_گارمین/نمایندگی_جیپی_اس_های_دستی_گارمین/خدمات_طلایی_گارمین/گارانتی_طلایی_گارمین/گارانتی_اطلس_ره_نگار_آریا/قیمت_فنیکس/قیمت64SX/فروش_اترکس_10/خریدetrex/خرید_map/گارمین/خرید_محصولات_گارمین/بلک_فرایدی/