مربی گارمین چیست؟

۲۲ آذر ۱۴۰۰
مربی گارمین یک ویژگی در اپلیکیشن گارمین کانکت است که برای شما برنامه ی تمرینی شخصی برای دو میفرستد. ابتدا شما مربی و هدف خود را انتخاب می کنید (پنج کیلومتر، ده کیلومتر یا هاف ماراتون ) سپس گارمین شما را در هر مرحله راهنمایی می کند و برای شما تمریناتی  شخصی سازی شده متناسب با شما، ارسال می کند. این تمرینات به ساعت گارمین شما ارسال می شوند و متناسب با عمل کرد شما سخت تر یا آسان تر می شوند. این تمرین ها بیشتر برای افراد تازه وارد و متوسط مناسب است.گارمین/محصولات_گارمین/فروشگاه_گارمین/گارمین_ره_نگار/واردکننده_اصلی_گارمین/گارمین_در_ایران/نمایندگی_گارمین/گارمین_کالا/گارمین_هلث