چگونه روشنایی ساعت گارمین tactix delta solar را تنظیم کنم؟

۲۳ آذر ۱۴۰۰
چگونه روشنایی ساعت گارمین tactix delta solar را تنظیم کنم؟
برای تغییر تنظیمات روشنایی نور پس زمینه در ساعت گارمین تکتیکس دلتا سولار محبت کنید به ترتیب مراحل را در صفحه نمایندگی گارمین دنبال کنید.
ابتدا دومین دکمه سمت چپ ساعت گارمین به نام MENU را نگه دارید.
سپس وارد تنظیمات شوید و آخر System سیستم > نور پس زمینه Backlight را انتخاب کنید.
دید در شب Night Vision را برای کاهش شدت نور پس زمینه برای سازگاری با عینک دید در شب انتخاب کنید.

یک گزینه را ساعت garmin خود انتخاب کنید:
در طول فعالیت ورزشی During Activity را انتخاب کنید.
در طول فعالیت روزمره غیر ورزشی Not During Activity را انتخاب کنید.
یک گزینه را انتخاب کنید:
کلیدها را برای روشن کردن نور پس زمینه برای فشار دادن کلیدها انتخاب کنید.
Alerts را انتخاب کنید تا نور پس زمینه برای هشدارها روشن شود.
برای-روشن کردن نور پس‌زمینه با بالا بردن و چرخاندن بازو برای نگاه کردن به مچ دست، Gesture را انتخاب کنید.
برای-تنظیم مدت زمان قبل از خاموش شدن نور پس زمینه، Timeout را انتخاب کنید.
برای-تنظیم-سطح روشنایی نور پس زمینه، Brightness را انتخاب کنید.
توجه: اگر حالت دید در شب را فعال کنید، نمی توانید سطح روشنایی را تنظیم کنید.

سفارشی کردن کلیدهای ساعت garmin
می توانید عملکرد نگه داشتن کلیدهای جداگانه و ترکیبی از کلیدها را سفارشی کنید.
MENU را نگه دارید.
System > Hot Keys را انتخاب کنید.
یک کلید یا ترکیبی از کلیدها را برای سفارشی کردن انتخاب کنید.
سپس یک تابع را انتخاب کنیدگارمین/نمایندگی_گارمین/فروشگاه_گارمین/محصولات_گارمین/گارمین_ایران/ایران_گارمین/گارمین_اصلی