شخصی سازی حلقه ی ویجتها در ساعت های گارمین

۲۷ آذر ۱۴۰۰
میتوانید ترتیب قرار گیری ویجتها را تغییر داده، آنها را حذف یا اضافه کنید
.1 دکمه ی MENU را نگه دارید.
.2 گزینه ی Settings و سپس Widgets را انتخاب کنید
یکی از ویجتها را انتخاب کنید
.4 یک گزینه را انتخاب کنید
  •  گزینه ی Reorder را انتخاب کنید تا مکان ویجت را در حلقه ویجتها تغییر دهید.
  •  گزینه ی Remove را انتخاب کرده تا ویجت را از داخل حلقه ی ویجتها حذف نمائید
.5 گزینه ی Add Widgets را انتخاب نمائید
.6 یکی از ویجتها را انتخاب نمائید


گارمین/نمایندگی_گارمین/محصولات_گارمین/فروشگاه_گارمین/_گارمین_در_ایران/گارمین_اصلی/وارد_کننده_محصولات_گارمین/محصولات_گارمین_در_ایران/گارمین_ایرانی/