تنظیم محدوده های توانایی در ساعت گارمین

۲۸ آذر ۱۴۰۰
مقادیر داده شده به محدوده های توانایی، پیش فرض بوده و ممکن است با میزان توانایی های شخصی شما متفاوت باشند. اگر از میزان آستانه کارکردی توانایی خود مطلع هستید آن را وارد نموده و به نرم افزار اجازه دهید تا به طور خودکار محدوده های قدرتی شما را تعیین کند. می توانید این مقادیر را به طور خودکار نیز تنظیم کرده و یا از حساب کاربری Garmin Connect استفاده نمائید.

.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 به مسیر روبرو بروید :
Settings > User Profile > Power Zones > Based On
.3 یک گزینه را انتخاب کنید :
  •  گزینه Watts را انتخاب نموده تا نواحی را در قالب وات مشاهده و ویرایش نمائید.
  •  گزینه FTP % را انتخاب نمائید تا نواحی را بر اساس درصدی از آستانه کارکردی توانایی خود وارد نمائید
.4 سپس FTP را انتخاب کرده و مقدار FTP خود را وارد نمائید
.5 هر یک از نواحی را انتخاب کرده و برای آنها یک مقدار را وارد نمائید
.6 در صورت نیاز، گزینه Minimum را انتخاب نموده و حداقل مقدار توانایی را نیز وارد کنیدگارمین/نمایندگی_گارمین/فروشگاه_گارمین/محصولات_گارمین/گارمین_ایران