دیدن میزان تغییرات قلب و میزان استرس در ساعت های گارمین

۲۹ آذر ۱۴۰۰
برای استفاده از این قابلیت نیاز به تنکردن یک سنسور ضربان قلب گارمین دارید. پیش از آنکه بتوانید میزان تغییرات ضربان قلب (HRV ) و سطح استرس خود را بدانید سنسور را پوشیده و با آن را با دستگاه مرتبط کنید. اگر ساعت fenix 5X که خریداری کرده اید در بسته ی خود این سنسور را داشته باشد از پیش با دستگاه مرتبط شده است.
نکته: پیشنهاد گارمین آن است که میزان استرس خود را روزانه در زمانهای مشخص و در شرایط نسبتا یکسان اندازه گیری کنید.
.1 در صورت نیاز به این آدرس رفته و برنامه ی سنجش استرس را به لیست دیگر برنامه ها اضافه کنید:
start>Add > HRV Stress
.2 با انتخاب Yes این برنامه را به لیست برنامه های مورد علاقه اضافه کنید
.3 از روی صفحه ی ساعت، به مسیر زیر بروید :
start > HRV Stress > start
.4 بی حرکت بمانید و به مدت 3 دقیقه استراحت کنید


گارمین/نمایندگی_گارمین/ساعت_گارمین/ساعت_هوشمند_گارمین/محصولات_گارمین/فروشگاه_گارمین