نحوه توقف فعالیت ورزشی در ساعت گارمین

۰۷ دی ۱۴۰۰
توجه: برخی از امکانات و انتخاب ها برای بعضی فعالیت های ورزشی فعال نمی باشد.
.1 دکمه را بزنید
.2 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
  •  با انتخاب Resume به ورزش خود ادامه دهید.
  •  برای ذخیرهی فعالیت و بازگشت به نمایش ساعت گزینه ی Save را انتخاب کنید. .
  •  برای به تعویق انداختن فعالیت و ادامهی آن در آینده گزینه ی Resume Later را انتخاب کنید
  •  برای ثبت دور گزینه ی Lap را انتخاب کنید.
  •  برای آنکه مسیر خود را تا نقطه شروع فعالیت به همراه کل مسیر طیشده ثبت کنید گزینه ی Back to Start > TracBack را انتخاب کنید.
توجه : این گزینه تنها برای فعالیت هایی فعال میشود که از GPS استفاده میکنند .
  •  برای لغو فعالیت و بازگشت به وضعیت اولیه ساعت Discard را انتخاب کنید.

گارمین/گارمین ایران/نمایندگی گارمین/محصولات گارمین/فروشگاه گارمین/ساعت گارمین/ساعت هوشمند گارمین/ساعت ورزشی گارمین