استفاده از برنامه های تمرینی Garmin Connect

۰۷ دی ۱۴۰۰
پیش از دانلود کردن و استفاده از برنامه های تمرینی Garmin Connect بایستی یک اکانت Garmin Connect ایجاد کرده باشید.
با گشتن درون Garmin Connect می توانید به جستجوی برنامه تمرینی پرداخته، تمرینات ودوره های بدنسازی بسازید و آن برنامه را برای دستگاه خود دانلود نمائید.
.1 دستگاه را به کامپیوتر خود متصل نمائید
.2 به سایت www.garminconnect.com بروید
.3 یک برنامه تمرینی را انتخاب کرده و برنامه ریزی کنید
.4 برنامه تمرینی را درون تقویم خود مرور کنید
.5 گزینه را انتخاب کرده و دستورات نمایش داده شده بر روی صفحه را دنبال کنید.


گارمین/نمایندگی گارمین/فروشگاه گارمین/محصولات گارمین/ساعت گارمین/ساعت ورزشی گارمین/ساعت هوشمند گارمین/