برخی از سوالات متداول راجع به ساعتهای گارمین

۲۱ دی ۱۴۰۰
برای تغییر سیستم می توانید MENU را نگه دارید، تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید و سیستم درجه بندی را انتخاب کنید. سطح دشواری مسیر را انتخاب کنید.

چگونه تنظیمات ساعت گارمین را تغییر دهم؟
می توانید تنظیمات دستگاه خود را از حساب Garmin Connect™ خود با استفاده از برنامه Garmin Connect یا وب سایت Garmin Connect تغییر دهید.
در برنامه Garmin Connect، تصویر دستگاه خود را انتخاب کرده و Device Settings را انتخاب کنید.
در وب‌سایت Garmin Connect، از ویجت دستگاه‌ها، Device Settings را انتخاب کنید.

تمرینات سفارشی در ساعت گارمین کجا هستند؟
ایجاد یک تمرین سفارشی در Garmin Connect
از برنامه Garmin Connect، یا را انتخاب کنید.
Training > Workouts > Create a Workout را انتخاب کنید.
یک فعالیت را انتخاب کنید.
تمرین سفارشی خود را ایجاد کنید
ذخیره را انتخاب کنید.
یک نام برای تمرین خود وارد کنید و ذخیره را انتخاب کنید. تمرین جدید در لیست تمرینات شما ظاهر می شود.

چگونه تمرینات اینتروال را روی گارمین خود تنظیم کنم؟
ایجاد یک تمرین اینتروال
از صفحه ساعت، START را انتخاب کنید.
یک فعالیت را انتخاب کنید.
بالا نگه دارید.
Training > Intervals > Edit > Interval > Type را انتخاب کنید.
فاصله، زمان یا باز را انتخاب کنید. ...
در صورت لزوم، مدت زمان را انتخاب کنید، مقدار فاصله یا فاصله زمانی را برای تمرین وارد کنید و را انتخاب کنید.
BACK را انتخاب کنید.
Rest > Type را انتخاب کنید.

گارمین/نمایندگی گارمین/محصولات گارمین/فروشگاه گارمین/گارمین ایران/وارد کننده محصولات گارمین در ایران