بیشترین استفاده از عمر باتری در ساعت های گارمین چگونه است

۲۵ دی ۱۴۰۰
می توانید برای افزایش عمر باتری کارهای بسیاری انجام دهید
 نور پس زمینه را کم کنید یا
 زمان روشن ماندن صفحه را کاهش دهید.
 برای فعالیت خود از حالت UltraTrac GPS استفاده کنید.
 هنگامی که از امکانات ارتباطی استفاده نمی کنید، بلوتوث دستگاه را خاموش کنید.
 هنگام مکث فعالیت برای زمان طولانی، از امکان Resume Later استفاده کنید.
از یکی از قالب های نمایش صفحه Connect IQ استفاده کنید هر ثانیه نیاز به به روز رسانی نداشته باشد.
 برای مثال از قالب صفحه نمایش استفاده کنید که حالت دوم نداشته باشد.
 پیام های اخطار دریافتی از تلفن همراه را محدود کنید.
 انتشار داده های ضربان قلب را برای دیگر دستگاه های مرتبط متوقف کنید.
 سنسور اندازه گیر ضربان مچ دست را غیرفعال کنید.
توجه: سنسور ضربان قلب مچ دست برای محاسبه ی زمان شدت تمرین و میزان کالری سوزانده شده استفاده می شود.

گارمین،ساعت گارمین،نمایندگی گارمین