عکسهای از میهمانی شام گارمین

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
حضور خداداد عزیزی و هاشمی نسب در این میهمانی باعث افتخار این مجموعه بود