EPOC (Excess Post-exercise Oxygen) در ساعت گارمین چیست؟

۲۱ بهمن ۱۴۰۰
مصرف بیش از حد اکسیژن پس از ورزش، پدیده ای است که در طی مدت زمانی پس از تمرین، بدن شما همچنان با نرخ بالایی اکسیژن مصرف می کند.این پدیده به این علت است که وقتی ورزش می کنید بدن شما از حالت نرمال خارج می شود و پس از ورزش بدن نیاز دارد کارهای اضافی انجام دهد تا به حالت طبیعی برگردد. در واقع فلسفه ورزش و تمرین کردن همین است، بدن بعد از ورزش شروع به باز سازی می کند و همین باعث تقویت بدن شما می شود.از آنجایی که میزان اکسیژن مورد استفاده بدن شما به طور مستقیم به میزان انرژی مصرفی شما وابسته است شاخص EPOC برای اندازه گیری میزانی که بدن شما در هر تمرین از حالت نرمال خودش خارج می شود شاخص مناسبی است.به بیان دیگه EOPC شاخص خیلی خوبی برای اندازه گیری دوز تمرین شماست چون اندازه گیری میکنه که بدن چه قدر کار کرده که به حالت اول برگرده.محصولات گارمین از این شاخص برای اندازه گیری ویژگی هایی مثل "training load"، "training status" و ... استفاده می کنند.