ساعت جدید گارمین کواتیکس7 مخصوص دریانوردی Garmin quatix 7

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
quatix® 7 – Sapphire Edition With AMOLED Display PART NUMBER 010-02582-61
ساعت گارمین کواتیکس7 سافایر با صفحه نمایش آمولد بدنه مشکی و بند آبی
quatix® 7 Marine GPS Smartwatch PART NUMBER 010-02540-61
ساعت گارمین کواتیکس7 استاندارد با بدنه مشکی و بند آبی
quatix® 7X – Solar Edition With Solar Charging PART NUMBER 010-02541-61
ساعت گارمین کواتیکس 7 با شارژخورشیدی سولار وصفحه سافایر و بدنه و بند تیتانیوم