نرم افزار POI Loader 

دریافت اطلاعات


این نرم افزار برای استفاده بر روی کامپیوتر طراحی شده است و با این نرم افزار می توانید اطلاعات مکانی ( POI ) روی نقشه های موجود را شخصی سازی نمایید و اطلاعات جدیدی را که بدست آورده اید را بر روی نقشه دستگاه Gps خود انتقال دهید تا اطلاعات مکانی نقشه توسط خودتان بروز رسانی گردد.

همچنین با این نرم افزار می توانید برای نقاط مشخص فاصله تعریف نمایید تا هنگامی که نزدیک به آن نقطه رسیدید ،هشدار نزدیک شدن به آن نقطه را بدهد . مثلا با ثبت نقاط دوربین کنترل سرعت می توانید به نزدیکی هر دور بین که رسیدید با توجه به فاصله شما را از وجود دوربین آگاه نمایید.

امکان دیگری که این نرم افزار می دهد می توانید تور مجازی برای نقاط ثبت شده درست کنید و بر روی دستگاههای که این امکان را دارد بارگذاری و استفاده نمایید.

ثبت نقاط دلخواه بصورت POI
اضافه کردن هشدار فاصله به نقاط
( مانند دوربینهای کنترلسرعت)
امکان تولید تور مجازی برای نقاط