شرایط گارانتی

شرایط گارانتی
  1. در فعال سازی گارانتی و حفظ و نگهداری کارت ضمانتنامه دقت فرمائید زیرا المثنی صادر نمی گردد و ارائه برگه گارانتی الزامی است، در غیر این صورت وجه تعمیرات و لوازم یدکی نقداً دریافت خواهد شد.
  2. مدت گارانتی 18 ماه از تاریخ خرید و 12 ماه گارانتی تعویض و ضمـانتنـامه در صورتـی معتبـر است که دارای تـاریخ شروع بوده و بوسیله یکی از نمایندگی های رسمی فروش این شرکت صادر شده باشد.
  3. این ضمانتنـامه فقط شامل دستـگاه اصلی که در این کارت قیـد گردیده می باشد و شـامل سایر وسایل و قطعات جانبی یا لوازم مصرفی "باطری و بند " نمی گردد.
  4. در صورتیـکه خرابی ناشـی از نوسانات برق، مایعات، آتـش،ضربه، به کار بـردن ناشیـانه دستگاه،تخریب عمـدی و تعمیرات توسـط افراد غیرمتخصص شرکت باشد، این ضمانتنـامه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
  5. در پاره ای موارد خاص به دلیل وارداتی بودن قطعات حداقل برای استفاده از خدمات گارانتی یک الی دو ماه زمان لازم باشد.
  6. اشکالات نرم افـزاری که توسـط کاربر ایجـاد گردیده و منـجر به ویـروس یابی یا ریکاوری قطعه می گردد شامل هزینه می باشد.
  7. با ثبت شماره سریال دستگاه در سایت از سه سال خدمات پس از فروش بهره مند شوید.