این محصول مجهز به سنسور ضربان قلب برای مونیتور ضربان قلب و محاسبه کالری مصرفی شما می باشد