ویژگی های منحصر به فرد › Micro SD 

امکان نصب کارت حافظه خارجی

   بازگشت به  ویژگی های منحصر به فرد