ویژگی های منحصر به فرد › سنسور ضربان قلب 

این محصول مجهز به سنسور ضربان قلب برای مونیتور ضربان قلب و محاسبه کالری مصرفی شما می باشد

   بازگشت به  ویژگی های منحصر به فرد